Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG”


TỌA ĐÀM KHOA HỌC:

“50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG”

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 21/6/2019, khoa  Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề  “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, một số nhà khoa học trong Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng. Buổi tọa đàm do PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng chủ trì.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, có 08 tham luận đã được trình bày và 12 ý kiến trao đổi, đóng góp thêm từ các đại biểu. Để nhận thức sâu sắc những quan điểm, tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận hướng vào làm rõ những nội dung cơ bản như: Vì sao chủ tịch Hồ Chí Minh lại quan tâm trước hết phải chỉnh đốn lại Đảng? Vấn đề Đảng cầm quyền trong Di chúc và những yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với Đảng ta hiện nay. Vì sao Bác Hồ quan tâm đến việc xây dựng bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Việc giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nội dung được làm rõ trong Tọa đàm không chỉ để tri ân công đức của Người - “Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”; mà còn thảo luận, trao đổi để nhận thực sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn, trường tồn, mang tầm thời đại trong bản Di chúc sẽ giúp các giảng viên có thêm thông tin, kiến thức sâu rộng để làm tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy môn Xây dựng Đảng trong thời gian tới./. 

BBT Website 

(Nguyễn Thị Ngọc Cảnh thực hiện)

HỘI THẢO KHOA HỌC “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC MÔN HỌC LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỌA ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẠI HỌC HUẾ VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019 - 2021 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao) Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K2 DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019 TẠI HỌC VIỆN Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay” BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2019
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL