Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
GẶP MẶT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỌC VIỆN ĐANG HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ NĂM 2018


GẶP MẶT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỌC VIỆN ĐANG HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ NĂM 2018

 

 

Chiều ngày 24/01/2019, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn; Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài Chính; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức – Cán bộ; công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2018.

 

PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt

Đây là một trong những hoạt động thường niên được Học viện Chính trị khu vực III tổ chức nhằm động viên, khuyến khích công chức, viên chức của Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ với những kết quả tốt đẹp, chia sẻ và nhắc nhở các đồng chí đang trong thời gian đi học tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo PGS, TS Nguyễn Văn Lý: Ban Giám đốc Học viện và các đơn vị có liên quan luôn có chủ trương động viên, khuyến khích đối với công chức, viên chức của Học viện đang trong quá trình học tập và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2018. Các vấn đề thuộc chính sách hỗ trợ học tập đều được Ban Giám đốc xem xét, tạo điều kiện cần thiết, chính đáng và trong khả năng có thể và dựa trên các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng thời cũng mong muốn, tin tưởng các đồng chí đã và đang hoàn thành chương trình học tập chính là một nguồn nhân lực quan trọng, đặc biệt là trong việc tăng cường tiềm lực cho đội ngũ nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Học viện. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao được bổ sung hàng năm và là một trong những cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị khu vực III có thể đảm đương tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với tình hình mới.

 

BBT Website 

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL