Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

 

Sáng ngày 29/12/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ có PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ. Về phía Học viện Chính trị khu vực III, có PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện; Các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Học viện. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện và TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị đã nghe PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, mặc dù năm 2018 còn có những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung Học viện đã đạt được các kết quả cụ thể đáng ghi nhận: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đã đào tạo 87 lớp với 6.100 học viên tăng 535 học viên so với năm 2017. Trong đó, đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có 74 lớp với 5.205 học viên; 05 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 460 học viên; 05 lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo với 345 học viên; 03 lớp cao học với 90 học viên (phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). So với năm 2017, tăng thêm 09 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Công tác thực hiện tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao, đảm bảo về tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng học viên/lớp theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương... Về hoạt động giảng dạy: Đội ngũ giảng viên có sự đầu tư thời gian, công sức cho việc biên soạn giáo án, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kết quả trong nghiên cứu khoa học được cập nhật, bổ sung trong bài giảng; Một số giảng viên được học viên đánh giá tốt về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy, tác phong sư phạm, đạo đức nhà giáo; Việc đánh giá kết quả bài kiểm tra, bài thi của học viên được thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng quy định...; Về công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2018, Học viện đã triển khai và quản lý tiến độ thực hiện 30 đề tài khoa học các cấp, gồm: 02 đề tài cấp quốc gia, 01 dự án và 06 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp cơ sở trọng điểm 18 đề tài cấp cơ sở. Đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài cấp bộ năm 2017, 01 đề tài cấp cơ sở trọng điểm và 18 đề tài cấp cơ sở năm 2018. Có 220 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc gia, 02 bài đăng tạp chí nước ngoài; xuất bản 16 cuốn sách, 01 giáo trình. Nội dung nghiên cứu và kết quả của đề tài các cấp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, các đề tài phong phú, đa dạng, phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn của các đơn vị. Kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học là tài liệu tham khảo trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học...Ngoài ra, các mặt công tác khác như: Tổ chức - cán bộ; hành chính, tài chính, hậu cần; thanh tra; thông tin khoa học và tạp chí; hợp tác quốc tế; khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; thi đua, khen thưởng; Công tác Đảng, Đoàn thể... đều đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

 Đối với nhiệm vụ năm 2019, năm học 2019 Học viện hoạt động theo phương hướng: Tiếp tục triển khai thực hiện Khung chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 3092-QĐ/HVCTQG ngày 24/7/2017, Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Học viện nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2018. Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện III. Tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành các hoạt động của toàn Học viện; Tăng cường hiệu quả công tác hành chính, tài chính, hậu cần; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Học viện III. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định thu nhập cho viên chức; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác khảo thí, ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, tạp chí, thông tin khoa học nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học...

 

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận những thành tựu trong năm 2018 và đồng ý với phương hướng năm 2019 của Học viện Chính trị khu vực III. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cũng lưu ý Học viện Chính trị khu vực III thực hiện đúng và tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là trong việc tiếp tục đào tạo khung chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 3092-QĐ/HVCTQG ngày 24/7/2017, Quy chế đào tạo CCLLCT theo Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.... nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao.

 

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các đồng chí đã có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo

BBT Website

 (Tin: Tiến Sỹ, ảnh: Duy Quang)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỌA ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẠI HỌC HUẾ VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019 - 2021 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao) Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K2 DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019 TẠI HỌC VIỆN Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay” BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2019 BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K18, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019, TẠI TỈNH KHÁNH HÒA Hội thảo khoa học: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản – giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL