Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ


CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI 

TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ

 

 

Sáng ngày 29/12/2018 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm lại Trưởng các đơn vị: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xã hội học và Phát triển, Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc Học viện Chính trị khu vực III.

Đến dự lễ công bố, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Về phía Học viện Chính trị khu vực III có PGS,TS Nguyễn Văn Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Học viện và công chức, viên chức các đơn vị: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xã hội học và Phát triển, Ban Kế hoạch - Tài chính.

Thừa ủy nhiệm của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại cho các đồng chí: Trần Ngọc Sơn, Lê Văn Định, Nguyễn Đức Vinh.

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III 

trao Quyết định

Trao Quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, PGS, TS Nguyễn Văn Lý chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đã được tín nhiệm bổ nhiệm lại. Giám đốc cũng mong muốn các đồng chí phát huy năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đơn vị nói riêng và Học viện nói chung, tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tặng hoa chúc mừng

 

Đồng chí Trần Ngọc Sơn thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm lại

phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm lại, đồng chí Trần Ngọc Sơn cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Ban Giám đốc, Đảng ủy, các đơn vị và hứa sẽ nỗ lực hết mình, đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

BBTWebsite 

(Võ Duy Quang thực hiện)

 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỌA ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẠI HỌC HUẾ VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019 - 2021 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao) Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K2 DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019 TẠI HỌC VIỆN Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay” BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2019 BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K18, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019, TẠI TỈNH KHÁNH HÒA Hội thảo khoa học: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản – giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL