Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2017


NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2017

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức các hội đồng nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 do Học viện Chính trị khu vực III chủ trì, gồm: 1) đề tài "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (ThS Trần Thị Minh An làm chủ nhiệm, 2) đề tài "Công nghiệp văn hóa ở khu vực đô thị Vùng Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp phát triển" (TS Đoàn Tuấn Anh làm chủ nhiệm, 3) đề tài "Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên" (TS Trương Thị Bạch Yến làm chủ nhiệm).

Tham dự các hội đồng nghiệm thu có PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thư ký Hội đồng; TS Vũ Anh Tuấn và PGS, TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III, Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ, Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam; các chủ nhiệm và thành viên tham gia các đề tài.

Các Hội đồng nghiệm thu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất kết luận: các đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sau đó, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại các đề tài. Kết quả: cả 03 đề tài đều đạt loại Khá. Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các đề tài tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa theo yêu cầu.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng nghiệm thu đề tài:

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” do ThS Trần Thị Minh An làm chủ nhiệm đề tài

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Công nghiệp văn hóa ở khu vực đô thị Vùng Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp phát triển” do TS Đoàn Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề tài


Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên” do TS Trương Thị Bạch Yến làm chủ nhiệm đề tài

BBT Website

(Trần Thị Minh An thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL