Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
THÔNG TIN KHOA HỌC: TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN Ở BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY

THÔNG TIN KHOA HỌC:

TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN Ở BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 (từ ngày 01/6 đến ngày 08/6), sáng ngày 05/6/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã mời  Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã đến giới thiệu thông tin khoa học về “Tình hình Biển Đông và chiến lược của các nước lớn ở Biển Đông hiện nay”.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng thông tin tình hình về Biển Đông

Tại buổi thông tin khoa học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã giới thiệu những nét cơ bản về tình hình Biển Đông và chiến lược của các nước lớn ở Biển Đông hiện nay, quan trọng làm rõ mục tiêu, chủ trương, đối sách đúng đắn và phù hợp nhất để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta.

Buổi thông tin khoa học đã giúp cán bộ, công chức, viên chức của Học viện có được những hiểu biết bổ ích, cụ thể về tình hình Biển Đông và chiến lược của các nước lớn ở Biển Đông hiện nay. Đây là một trong những cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng: Với với chủ trương đúng đắn, với những biện pháp phù hợp với xu thế thời đại, phù hợp với luật pháp quốc tế, chưa bao giờ thế và lực của đất nước ta mạnh như hiện nay. Ý thức sâu sắc trách nhiệm trước dân tộc, trách nhiệm trước cộng đồng khu vực và quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung sẽ thành công tốt đẹp.

BBT Website

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL