Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
GẶP MẶT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỌC VIỆN ĐANG HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ NĂM 2017


GẶP MẶT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỌC VIỆN

ĐANG HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ NĂM 2017

Chiều ngày 01/02/2018, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn và các đơn vị có liên quan của Học viện chính trị khu vực III đã tiến hành gặp mặt công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2017.

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III 

phát biểu chúc mừng trong buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã chúc mừng 06 đồng chí đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ, 02 đồng chí bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ trong năm 2017. Theo PGS,TS Nguyễn Văn Lý: Các đồng chí đã và đang hoàn thành chương trình học tập chính là một nguồn nhân lực quan trọng, đặc biệt là trong việc tăng cường tiềm lực cho đội ngũ nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Học viện. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao được bổ sung hàng năm và là một trong những cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị khu vực III có thể đảm đương tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với tình hình mới. Từ cơ sở này, Ban Giám đốc Học viện và các đơn vị có liên quan luôn có chủ trương động viên, khuyến khích đối với công chức, viên chức của Học viện đã và đang theo học Cao cấp Lý luận chính trị cũng như đang trong quá trình học tập, đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2017. Các vấn đề thuộc chính sách hỗ trợ học tập đều được Ban Giám đốc xem xét, tạo điều kiện cần thiết, chính đáng, trong khả năng có thể và dựa trên các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ…

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chia sẻ, nhắc nhở và động viên các đồng chí
đang trong thời gian đi học tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ

Hiện tại, Học viện có 10 nghiên cứu sinh (gồm cả trong và ngoài nước) và 06 đồng chí đang học Cao học và Cao cấp Lý luận chính trị theo quyết định của Giám đốc Học viện. Chia sẻ, nhắc nhở và động viên các đồng chí đang trong thời gian đi học tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, PGS,TS Nguyễn Văn Lý cho rằng: Việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng chính là nhiệm vụ chính trị của công chức, viên chức Học viện… Vì vậy, cần hoan nghênh và tạo những điều kiện thuận lợi nhất có thể để các đồng chí đi học hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Buổi Gặp mặt công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2017 được xuất phát từ chủ trương động viên, khuyến khích của Ban Giám đốc, mà trực tiếp là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, đối với công chức viên chức của Học viện đang trong quá trình học tập và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2017. Đây là lần thứ 6 (tính từ năm 2012) Học viện Chính trị khu vực III tổ chức buổi gặp mặt này.

 

BBT Website

(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL