Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI THẢO KHOA HỌC 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968 Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


HỘI THẢO KHOA HỌC

50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

 

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 

 

 

Chiều ngày 02/02/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và TS Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đồng chủ trì.

 

 

Ban Chủ trì cùng các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị khu vực III tiến hành thảo luận, trao đổi tại Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các khoa; tác giả có bài viết; chuyên viên các Ban, Trung tâm, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện chính trị khu vực III; Các nhà nghiên cứu đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Ban Tổng kết lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị Quân khu V; ngoài ra còn có các cơ quan báo chí thông tin đến dự và đưa tin.

Dưới sự điều hành của Ban Chủ trì, các tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung quan trọng: Khẳng định bản lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo và quyết tâm to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: từ chủ trương đến thực tiễn chiến trường; nghệ thuật biết thắng từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…; Tập trung làm rõ hơn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 gắn với vai trò của các lực lượng tham gia tổng tiến công và nổi dậy, vai trò của hậu phương miền Bắc và hậu phương tại chỗ trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng tiến công và nổi dậy…; Chỉ ra ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm từ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong việc kế thừa và phát triển bài học thế trận lòng dân, ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

 

PGS, TS Nguyễn Văn Lan, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, trình bày tham luận tại Hội thảo

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên giá trị: đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Hội thảo “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” do Học viện Chính trị khu vực III tổ chức là diễn đàn kỷ niệm trọng thể 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời là dịp phân tích, đánh giá nhằm làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai của đất nước, dân tộc.

 

BBT Website

(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL