Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

       Sáng ngày 16/01/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai công tác Đảng năm 2018. Đến dự chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên, chi bộ và đảng viên được khen thưởng.

      Báo cáo tổng kết khẳng định trong năm qua, Đảng bộ Học viện đã được Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo toàn diện, thường xuyên, kịp thời các mặt công tác; sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ, dân chủ bàn bạc, đồng thuận thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Học viện. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức đoàn kết, thống nhất về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần học tập công tác, ý thức rèn luyện đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ Học viện giao. Các tổ chức đoàn thể tổ chức thành công đại hội theo điều lệ; phát huy vai trò hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các mặt công tác cùng Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Kết quả đánh giá chất lượng  đảng viên tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2017: 166 đồng chí (trong đó: đảng viên chính thức là 163 đ/c. (trong đó có 03 đảng viên dự bị và 9 đảng viên đi học). Số đảng viên tham gia đánh giá 154 đ/c. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 25 đ/c.  Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 125 đ/c. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 04 đ/c. Tổng số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy tặng giấy khen cho 24 đ/c (trong đó có 01 đồng chí đủ tiêu chuẩn 5 năm liên tục xuất sắc tiêu biểu, đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng).

  + Về đánh giá chất lượng chi bộ Khối cơ quan: Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2017, Đảng bộ có 24 chi bộ, số chi bộ được đánh giá chất lượng là 24/24 chi bộ. Trong đó, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh 12/24 (50%), chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 02/24 (8,33%), chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/24 (50%).

 + Về đánh giá chất lượng chi bộ các lớp học viên: Tổng số chi bộ khối học viên: 26 chi bộ. Trong đó, 12 chi bộ khóa 46 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh và 14 chi bộ khóa 47 mới thành lập tháng 8/2017 nên không xếp loại chi bộ.

   + Về đánh giá chất lượng đảng viên các lớp học viên: Tổng số đảng viên khối học viên tham gia đánh giá 585 đ/c, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 73 đ/c, hoàn thành tốt nhiệm vụ 511 đ/c, không hoàn thành nhiệm vụ 01 đ/c (Bị kỷ luật cảnh cáo từ địa phương).

* Đánh giá chất lượng Đảng bộ: Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Đảng ủy quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện theo phương châm: “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đúng nội dung chương trình và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực theo quy định; đưa nội dung các nghị quyết mới của Đảng vào giảng dạy, học tập. Lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin, tạp chí... phục vụ công tác giảng dạy, học tập trong Học viện. Thực hiện đúng các quy trình công tác tổ chức - cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); bảo đảm công tác tài chính - hậu cần và các mặt công tác khác theo quy định.

 Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền về đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực hiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác đảng vụ. Lãnh đạo phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác Đảng trong học viên; xây dựng Đảng bộ Học viện năm 2018 đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

 

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

 

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III trao Giấy khen cho chi bộ Khoa Chính trị học đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

 


PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III trao Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

 


PGS, TS Đoàn Triệu Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III trao Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

 

BBT Website

 

(Tin: Xuân Thủy & ảnh: Duy Quang)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL