Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018


HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2017

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018

 

 

Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chuyên viên các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đạo tạo; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì hội nghị: PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện và TS Trương Thị Như Yến, Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo.

Thay mặt Ban Chủ trì Hội nghị TS Trương Thị Như Yến, Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018

  

TS Trương Thị Như Yến, Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo trình bày dự thảo báo cáo

Báo cáo đã khái quát kết quả đạt được một số lĩnh vực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 như: công tác quản lý đào tạo, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra...Đồng thời, báo cáo cũng nêu lên được những mặt hạn chế, nguyên nhân từ công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, làm cơ sở để xây dựng phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo năm học 2018.

Sau báo cáo, Hội nghị nghe trình bày các tham luận và tiến hành thảo luận. Hầu hết các ý kiến cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo và cách trình bày báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cho những năm tiếp theo.

  

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2017, ngoài ra đã tổng hợp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, xem đây là cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian đến, đồng thời nhấn mạnh: cần chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên hiện có đặc biệt quan tâm đội ngũ giảng viên trẻ. Tăng cường công tác quản lý học viên và có cơ chế phối hợp của các đơn vị chức năng trên cơ sở thống nhất, bám sát các Quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm vận hành công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng một cách trôi chảy. Bên cạnh đó, trong thời gian tới việc triển khai khung chương trình mới cần phải có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động phân công chuyên đề, soạn bài giảng ... 

BBTWebsite 

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL