Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018


HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC NĂM 2017,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

Chiều ngày 05/01/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc và ThS Trần Thị Minh An, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các khoa; chuyên viên Ban Quản lý khoa học; chủ nhiệm đề tài khoa học các cấp năm 2017, năm 2018. Đặc biệt có 2 thành viên Hội đồng Khoa học mời ngoài là PGS,TS Lê Hữu Ái, Trưởng khoa Lý luận, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; TS Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ.

Thay mặt Ban chủ trì, ThS Trần Thị Minh An đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác khoa học năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó năm 2017, Học viện đã triển khai thực hiện 26 đề tài khoa học các cấp, gồm: 01 đề tài cấp quốc gia, 02 đề tài cấp tỉnh, 06 đề tài cấp bộ, 02 đề tài cấp cơ sở trọng điểm 15 đề tài cấp cơ sở; Chủ trì tổ chức 05 cuộc hội thảo khoa học (trong đó có 01 cuộc hội thảo đồng chủ trì với Viện Khoa học xã hội vùng Trung B); Phối hợp tổ chức 7 cuộc hội thảo với các đơn vị ngoài Học viện. Các đơn vị trong Học viện tổ chức 14 cuộc tọa đàm khoa học; 05 buổi báo cáo thông tin khoa học. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện đã đăng tải được 183 bài hội thảo; 187 bài trên các tạp chí khoa học quốc gia; chủ biên, đồng chủ biên xuất bản được 17 cuốn sách tham khảo. Hội đồng Khoa học đã tham gia tư vấn các hoạt động khoa học của Học viện, Tổ chức 07 buổi dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên… Nhìn tổng thể, năm 2017 Học viện đã có sự nỗ lực để hoàn thành một khối lượng nhiệm vụ khoa học khá lớn (nhiều hơn năm 2016), đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng khá tốt. Các nhiệm vụ khoa học đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng về chất lượng, bám sát Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện và nhu cầu thực tiễn của khu vực.

Về nhiệm vụ năm 2018: Tiếp tục thực hiện 6 đề tài năm 2017 chuyển sang; Triển khai đề tài cấp quốc gia do PGS,TS Nguyễn Văn Lý làm chủ nhiệm; Triển khai Dự án do PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ nhiệm; Triển khai 21 đề tài năm 2018: 03 đề tài cấp bộ; 18 đề tài cấp cơ sở. Tổ chức 4 cuộc hội thảo; các đơn vị tổ chức tọa đàm khoa học; Mời thông tin khoa học; Hội đồng Khoa học tư vấn các hoạt động khoa học, đào tạo của Học viện; tiếp tục dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên.

Sau khi nghe Dự thảo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý với các tham luận từ Khoa Chính trị học, Khoa Dân tộc & Tôn giáo, TS Lê Nhị Hòa, TS Lê Văn Phục và 2 ý kiến từ 2 thành viên Hội đồng Khoa học mời ngoài. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với bản Dự thảo và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ đơn vị, bản thân.

Hội nghị cũng đã nghe TS Vũ Anh Tuấn trả lời những kiến nghị đề xuất từ các đơn vị thuộc Học viện.

Tiếp sau phần thảo luận, Hội nghị cũng đã công bố các quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho 02 nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2016 – 2017 đạt kết quả xuất sắc.

 

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, TS Vũ Anh Tuấn đã nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học bổ sung cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện theo Khung chương trình mới. Học viện sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2017 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

 

BBTWebsite

 

(Tin: Minh An & ảnh: Duy Quang)

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL