Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẦN THỨ 33


HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẦN THỨ 33

 

Sáng ngày 29/12/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Học viện lần thứ 33. Chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc và TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện.

Tham dự Hội nghị công chức, viên chức lần thứ 33 của Học viện Chính trị khu vực III có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III.

  

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

 

TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Trong nội dung chính của buổi làm việc, Hội nghị đã lần lượt nghe các báo cáo: Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trình bày);  Báo cáo công khai tài chính năm 2017 (do ThS Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ trình bày) và Dự thảo Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (do TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn trình bày) và Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (do TS Phạm Đi, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện trình bày), đồng thời tiến hành thảo luận, góp ý vào nội dung các bản báo cáo. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung các bản báo cáo. Bên cạnh đó, một số hạn chế, thiếu sót… cũng được các ý kiến tại Hội nghị thẳng thắn chỉ ra.

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Căn cứ nội dung các bản báo cáo đã trình bày, các ý kiến phát biểu về những vấn đề có liên quan tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện đã trình bày, trao đổi về các vấn đề mà Hội nghị đề cập. Với tinh thần đó, toàn thể Hội nghị đã đạt được tiếng nói chung trong việc viện đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ, chung sức xây dựng và phát triển Học viện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018. Đây chính là cơ sở để Hội nghị nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Cùng trong nội dung chương trình, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân Học viện Chính trị khu vực III, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Ban Thanh tra Nhân dân Học viện Chính trị khu vực III, nhiệm kỳ 2017 - 2019 nhận nhiệm vụ và ra mắt toàn thể Hội nghị.

 

Ban Thanh tra nhân dân Học viện, nhiệm kỳ 2017 – 2019, ra mắt Hội nghị

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

  

PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho đồng chí Lê Thị Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học Học viện

  

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao Giấy khen cho đồng chí Phan Văn Tám  đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị khu vực III

 

   BBT Website

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL