Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018


HỘI NGHỊ

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

 

Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; về phía Học viện Chính trị khu vực III, có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy và toàn thể công chức, viên chức Học viện. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện và PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện.

 

 

PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo

 

Hội nghị đã nghe PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó,  mặc dù năm 2017 còn có những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung Học viện đã đạt được các kết quả cụ thể đáng ghi nhận: Về quy mô đào tạo, bồi dưỡng: Đã đào tạo 78 lớp Cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) với 5.586 học viên, trong đó có 27 lớp hệ tập trung với 1.202 học viên, 44 lớp hệ không tập trung với 3.876 học viên và 03 lớp Bồi dưỡng (lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng) với 289 học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 02 lớp Cao học chuyên ngành Chính trị học, Văn hóa học với 57 học viên; mở 02 lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Bí thư cấp xã với 162 học viên; Tổ chức cho 507 học viên các lớp CCLLCT K45, 46 đi nghiên cứu thực tế; làm đề án và bảo vệ đề án tốt nghiệp; tổ chức chấm 1.204 đề án tốt nghiệp của 14 lớp CCLLCT, hệ không tập trung và tổ chức cho 26 lớp với 1.708 học viên các hệ lớp đánh giá rèn luyện cuối khóa; Tổ chức sơ kết cho 28 lớp, trong đó có 13 lớp CCLLCT, hệ tập trung và 15 lớp CCLLCT, hệ không tập trung...; Về hoạt động giảng dạy: Đội ngũ giảng viên có sự đầu tư thời gian, công sức cho việc biên soạn giáo án, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Những quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước, những kết quả mới trong nghiên cứu khoa học được lồng ghép trong bài giảng, giúp người học dễ tiếp thu, hứng thú với bài giảng; Nhiều giảng viên được người học đánh giá cao về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy, tác phong sư phạm, đạo đức nhà giáo, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người giảng viên trường Đảng...; Trong nghiên cứu khoa học: đã tổ chức triển khai 26 đề tài khoa học các cấp, gồm: 01 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp tỉnh, 06 đề tài cấp bộ, 02 đề tài cấp cơ sở trọng điểm và 15 đề tài cấp cơ sở. Hiện đã nghiệm thu cơ sở 01 đề tài cấp tỉnh (Gia Lai) và 15 đề tài cấp cơ sở năm 2017; tổ chức 12 cuộc hội thảo, 14 buổi tọa đàm khoa học, 05 buổi báo cáo thông tin khoa học liên quan đến những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra...; Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như: công tác tổ chức - cán bộ, công tác hành chính, tài chính, hậu cần, công tác thanh tra, công tác thông tin khoa học và tạp chí, công tác hợp tác quốc tế, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác Đảng, Đoàn thể... cũng đã đạt được những kết quả đáng tự hào với những thành tích cao.

 

Đối với nhiệm vụ năm 2018: Năm học 2018 Học viện hoạt động theo phương hướng: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo số 384/TB-HVCTQG ngày 14/7/2016 Kết luận của Giám đốc Học viện tại buổi làm việc của Đoàn công tác với Học viện Chính trị khu vực III và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung chương trình mới; Không ngừng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Học viện nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2018. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nhân sự theo Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực III. Chuẩn bị các khâu liên quan phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Học viện III; Tăng cường hiệu quả công tác hành chính, tài chính, hậu cần; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; ổn định thu nhập cho viên chức; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí; ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trên các mặt công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, tạp chí, thông tin khoa học nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học...

 

 

ThS Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo đại diện cho Ban Quản lý đào tạo trình bày tham luận

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý Dự thảo với các tham luận từ Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý khoa học, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Văn phòng Học viện, Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin... và các ý kiến đóng góp khác. Nhìn chung, tất cả các tham luận cùng các ý kiến đều mang tính xây dựng và đồng tình với những nội dung được trình bày trong Dự thảo.

 

 

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận những thành tựu trong năm 2017 và đồng ý với phương hướng năm 2018 của Học viện Chính trị khu vực III. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cũng lưu ý Học viện Chính trị khu vực III thực hiện đúng và tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt công tác; Phối hợp có hiệu quả với các Học viện khác trong hệ thống Học viện; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban, ngành Trung ương, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nâng cao chất lượng các mặt công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tổng kết Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao.

 

 

BBT Website

(Tin: Tiến Sỹ, ảnh: Duy Quang)

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL