Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI THẢO KHOA HỌC THỰC THI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

HỘI THẢO KHOA HỌC
THỰC THI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

Sáng ngày 15/12/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực thi chính sách dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên- Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Ban chủ trì điều hành hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có Đại tá Nguyễn Mậu Minh, giảng viên Giáo dục Quốc phòng - an ninh Quân khu 5; TS Mai Thanh Sơn, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ; TS Đinh Như Hoài, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ. Về phía Học viện có các đồng chí trong Ban Giám đốc; thành viên Hội đồng khoa học; lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chuyên viên: Ban Quản lý khoa học, Tạp chí Sinh hoạt lý luận; tác giả có bài viết. Hội thảo tiến hành dưới sự chủ trì của TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS, TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

 

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trình bày Báo cáo đề dẫn

Hội thảo đã nhận được 31 tham luận về các nội dung như: Giải quyết vấn đề dân tộc ở một số nước trên thế giới: Ý nghĩa đối với Việt Nam; Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống của đồng bào miền núi trong thời kỳ đổi mới; Thực hiện chính sách dân tộc ở Tây Nguyên trong 30 năm đổi mới; Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên; Một số vấn đề đặt ra trong triển khai, thực hiện chính sách dân tộc ở Tây Nguyên; Sự đa dạng về thành phần dân tộc ở Tây Nguyên - Vấn đề đặt ra trong thực thi chính sách và một số kiến nghị; Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị(nhất là hệ thống chính trị cơ sở) nhằm đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên; Địa bàn cư trú vừa tập trung vừa phân tán của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên – Vấn đề đặt ra trong thực thi chính sách dân tộc và một số kiến nghị; Lực lượng vũ trang Quân khu 5 quán triệt và thực hiện chính sách dân tộc gắn với quốc phòng – an ninh ở các tỉnh Tây Nguyên; Phát triển bền vững ở Tây Nguyên – Nhìn từ góc độ kết hợp kinh tế với quốc phòng; Cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Tây Nguyên thời gian qua; Một số giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững ở tỉnh Gia Lai; Giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn trong chính sách tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay; Đánh giá các chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới; Phát triển kinh tế du lịch là giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk; Chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa Tây Nguyên – Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên – Đặc điểm và những giá trị cần bảo tồn, phát huy; Thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Không gia văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên từ năm 2006 đến nay - Thực trạng và giải pháp; Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Gia Lai; Luật tục với việc thực thi chính sách dân tộc ở Tây Nguyên; Luật tục với việc quản lý, thực thi chính sách dân tộc ở Tây Nguyên; Đánh gia hiệu quả một số chính sách phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Chính sách trợ giúp xã hội ở Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp; Chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp; Công tác xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng; Chính sách giáo dục tiếng nói, chữ viết dân tộc tại chỗ các tỉnh Tây Nguyên; Thực hiện chính sách dân tộc trên lĩnh vực giáo dục ở tỉnh Kon Tum – Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Thực hiện chính sách giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Tây Nguyên.

 

Đại tá Nguyễn Mậu Minh, giảng viên Giáo dục Quốc phòng – an ninh Quân khu 5 trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận và thảo luận một số nội dung chính nhằm đánh giá quá trình thực thi các chính sách về dân tộc ở Tây Nguyên trên các lĩnh vực: chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực thi có hiệu quả chính sách dân tộc ở Tây Nguyên trong thời gian tới. 

BBT Website

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL