Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 19, DÀNH CHO CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2018


KHAI GIẢNG
LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 19, DÀNH CHO CÁN BỘ
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN,
HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2018

  

Sáng ngày 12/12/2017, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 19, dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hệ tập trung, khóa học 2017 - 2018 tại Học viện .

Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban TV. Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng viên các đơn vị giảng dạy cùng tham dự.

 

 

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

 Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của khóa học; Các đồng chí học viên tham gia lớp học cần xác định rõ động cơ, mục tiêu học tập, phát huy cao nhất tính chủ động, ý thức tự giác trong học tập và thực hiện nghiêm túc Quy chế và kỷ luật học tập của Học viện, thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, có thêm hành trang hữu ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đồng chí học viên khắc phục khó khăn và nỗ lực không ngừng để phấn đấu đạt được kết quả tốt đẹp trong quá trình học tập và rèn luyện.

 

 

Đồng chí Đinh Khánh đại diện cho học viên của lớp phát biểu cảm nghĩ

 

BBT Website

 

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL