Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917 – 07/11/2017)

 

KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

(07/11/1917 – 07/11/2017)

 

Sáng ngày 07/11/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)”. Dự lễ Kỷ niệm có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy và toàn thể công chức, viên chức của Học viện.

 

TS Nguyễn Dũng Anh, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kinh tế chính trị học

đọc diễn văn khai mạc buổi lễ kỷ niệm

Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện lịch sử trọng đại: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga và Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đối với Việt Nam, sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đến với Cách mạng Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động chính quyền Xô-viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga... vào điều kiện cụ thể của đất nước.

Buổi Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Học Viện Chính trị khu vực III được diễn ra trong không khí trang trọng, qua 3 phần chính: Văn nghệ chào mừng, báo cáo về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và giao lưu kỷ niệm tình cảm của các cựu học viên đã học tập, sinh sống tại đất nước Liên Xô (cũ) - nước Nga ngày nay.

Cùng với nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa đang diễn ra trên khắp cả nước, lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)” tại Học viện Chính trị khu vực III đã thêm một lần nữa khẳng định tầm vóc và giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, từ đó củng cố thêm niềm tin trong cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng ta trong việc tiếp tục kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu lý tưởng xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng


TS Trần Tăng Khởi, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, trình bày báo cáo về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga


TS Lê Văn Định, Trưởng khoa Xã hội học, cựu học viên đã học tập, sinh sống tại đất nước Liên Xô (cũ) - nước Nga ngày nay, phát biểu và chia sẻ kỷ niệm 

BBT Website

(Tin: Tiến Sỹ, ảnh: Duy Quang)

HỘI THẢO KHOA HỌC “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” TỌA ĐÀM KHOA HỌC “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG” TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC MÔN HỌC LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỌA ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẠI HỌC HUẾ VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019 - 2021 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao) Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K2 DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019 TẠI HỌC VIỆN Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL