Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
TỌA ĐÀM KHOA HỌC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM


TỌA ĐÀM KHOA HỌC
 

 

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CỦA CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

 

Sáng ngày 08/10/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học, đề tài “Xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững của chế độ chính trị ở Việt Nam”. Buổi tọa đàm do PGS, TS Nguyễn Tất Giáp, Chủ nhiệm đề tài và PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì.

Ban Chủ trì giới thiệu các nội dung trọng tâm cần trao đổi

Tham dự buổi tọa đàm, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Ban Chủ nhiệm đề tài, gồm: PGS, TS Nguyễn Tất Giáp (Chủ nhiệm đề tài), TS Phạm Tất Thắng (Thư ký đề tài); về phía Học viện Chính trị khu vực III có PGS, TS Nguyễn Văn Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí trong Ban Giám đốc và các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III; các đại biểu và các nhà khoa học khách mời.

 

Các nhà khoa học trao đổi các nội dung trọng tâm của đề tài

Tại buổi Tọa đàm, các nhà khoa học đã cùng trao đổi, thảo luận và tập trung đề xuất các giải pháp với những biện pháp cụ thể xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững của chế độ chính trị ở Việt Nam, với những vấn đề trọng tâm như: Xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền, phân định rõ chức năng giữa Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; Đổi mới nội dung, phương thức quản lý của Nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; Đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế dân chủ nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân

Buổi tọa đàm khoa học, đề tài “Xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững của chế độ chính trị ở Việt Nam” là một trong những nội dung thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm năm 2016-2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

BBT Website

(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL