Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 

LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

Sáng ngày 07/10/2017, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đến dự Đại hội, có TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ThS Lương Văn Khương, Chánh Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III và 149 đại biểu chính thức.

 

TS Nguyễn Thị Hoài Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022; tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022; nghe các bài tham luận của đại diện Công đoàn bộ phận Văn phòng Học viện, Công đoàn Khoa Xã hội học và Công đoàn Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin… Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Thành, đại diện Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Lý, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

 

TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu, chỉ đạo Đại hội


PGS,TS Nguyễn Văn Lý, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của cấp trên, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (gồm 09 đồng chí) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III (gồm 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết).

 

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Ngay sau kết quả bầu cử, Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất với Dự thảo Nghị quyết và giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 căn cứ vào ý kiến đóng góp tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III và đồng chí TS Phạm Thị Thành, thay mặt Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III không tái cử

Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 ­- 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội biểu dương các đoàn viên đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Học viện Chính trị khu vực III phát huy truyền thống công đoàn và những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

BBT Website

(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL