Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 47, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2018

KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 47,

HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2018

  

Sáng ngày 15/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 47, hệ tập trung, khóa học 2017 - 2018 cho 320 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.

Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban TV. Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, giáo viên chủ nhiệm các lớp và giảng viên các đơn vị giảng dạy cùng tham dự.

  

TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

 Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của khóa học; Các đồng chí học viên tham gia lớp học cần xác định rõ động cơ, mục tiêu học tập, phát huy cao nhất tính chủ động, ý thức tự giác trong học tập và thực hiện nghiêm túc Quy chế và kỷ luật học tập của Học viện, thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, có thêm hành trang hữu ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình, trở thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, đáng tin cậy của các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Đồng chí Phan Thanh Sơn đại diện cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 47 phát biểu cảm nghĩ 

BBT Website 

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL