Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
THÔNG TIN KHOA HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ KINH NGHIỆM VIẾT BÀI BÁO QUỐC TẾ

THÔNG TIN KHOA HỌC:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆN ĐẠI

VÀ KINH NGHIỆM VIẾT BÀI BÁO QUỐC TẾ

Nhận lời mời của Học viện Chính trị khu vực III, chiều ngày 17/5/2017,  TS Ngô Huy Đức, Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến giới thiệu thông tin khoa học với chuyên đề: “Phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và kinh nghiệm viết bài báo quốc tế”.

TS Ngô Huy Đức, Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề

Tại buổi thông tin khoa học, TS Ngô Huy Đức đã giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khoa học và những người đang theo học nghiên cứu sinh, cao học của Học viện Chính trị khu vực III những nội dung cụ thể, thiết thực về một số phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, kinh nghiệm viết bài báo quốc tế, nhất là trong bối cảnh hiện nay, như: Các yêu cầu cần thỏa mãn trong nghiên cứu khoa học hiện đại: (Tính suy diễn (inference)trong mục tiêu nghiên cứu; tính công cộng (Publicity) trong trình tự, thủ tục, phương pháp nghiên cứu; tính không chắc chắn (Uncertainty) trong các kết luận; tính phương pháp (Method)); các tri thức và kỹ năng chính nên có trong nghiên cứu khoa học hiện đại (về tính khoa học, và phương pháp phân tích dữ liệu; hiểu về dữ liệu và chọn mẫu; có kỹ năng: Thống kê cơ bản, phân tích thang đo (Likert và FA), kiểm định và suy diễn bằng ANOVA, kiểm định t-test, crosstab và kiểm định χ2 - test và OLS…); các kinh nghiệm viết bài báo quốc tế (tính đáng tin cậy, tính mới và tính “không tầm thường” của vấn đề nghiên cứu…).

BBT Website

(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL