Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45 (hệ tập trung) khóa học 2016 -2017

Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45 (hệ tập trung)

khóa học 2016 -2017

Sáng ngày 16/8/2016, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45(hệ tập trung) khóa học 2016 -2017 cho 244 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.

Đến dự Lễ khai giảng có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban TV. Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa 45 và giảng viên các đơn vị giảng dạy. 


PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện, nhấn mạnh: Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mà các đồng chí sắp được tiếp cận là chương trình đặc thù trong hệ thống chính trị nước ta. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi của sự đổi mới, Chương trình Cao cấp lý luận chính trị hiện nay đã được tích hợp gọn hơn và được áp dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian 8 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên cần lĩnh hội một số nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, học viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận và nhận diện được những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các giai đoạn lịch sử. Các đồng chí cũng được nghiên cứu những vấn đề mới về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý và những chuyên đề gắn với đặc thù, thực tiễn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thứ hai, để đạt được mục tiêu trên, các học viên cần có tinh thần cầu thị và phương pháp đổi mới, năng động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu. Chính vì vậy, các giảng viên và học viên phải làm việc nhiều hơn, mạnh dạn trao đổi, thảo luận và tương tác nhiều hơn trên tinh thần của văn hóa tranh luận và sự cầu thị, để chúng ta thầy được rằng: sự gắn kết mật thiết giữa lý luận và thực tiễn là vô cùng quan trọng trong lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba, các đồng chí học viên cần xây dựng thái độ mẫu mực, tiên phong trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và các sinh hoạt khác tại Học viện, các đồng chí cần thể hiện tinh thần Đảng viên trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là Trường Đảng cao cấp mang tên Bác, cho nên phải luôn luôn gương mẫu trong học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong của người cán bộ.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các đồng chí học viên khắc phục khó khăn và nỗ lực không ngừng để phấn đấu đạt được kết quả tốt đẹp trong quá trình học tập và rèn luyện, trở thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, đáng tin cậy của các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.  


Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh đại diện cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45
phát biểu cảm nghĩ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K45E, đại diện cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45 hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quá trình học tập: chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế và tích cực tham gia xây dựng bài giảng, thảo luận tại lớp để cùng với giáo viên làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn; vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý luận được học vào thực tiễn công tác; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống nhất, gắn bó; tôn trọng cán bộ, giáo viên học viện.

    

BBT Website

(Võ Duy Quang thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL