Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
NGHIỆM THU CẤP QUỐC GIA ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC “PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ HIỆN NAY”, MÃ SỐ KX.03.20/11-15NGHIỆM THU CẤP
QUỐC GIA ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
“PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ HIỆN NAY”,
MÃ SỐ KX.03.20/11-15

 

Ngày 24/05/2016, tại Học viện Chính trị khu vực III, thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ hiện nay”, mã số KX.03.20/11-15 do PGS,TS Nguyễn Văn Lý làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực III là cơ quan chủ trì. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, mã số: KX.03/11-15. 


Toàn cảnh Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Quốc gia gồm 9 thành viên do PGS,TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch.

Tại buổi đánh giá nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, trong đó đã nêu bật những đóng góp mới của đề tài về lý luận và thực tiễn. Hội đồng đã nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng nhận xét, đánh giá về đề tài. Hội đồng đã thảo luận, bỏ phiếu kín đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài. Kết quả, đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia xếp loại xuất sắc.


PGS,TS Nguyễn Văn Lý, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu


Hội đồng đánh giá,
nghiệm thu đề tài chụp hình lưu niệm cùng Chủ nhiệm đề tài, Đại diện cơ quan chủ trì và Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

Thay mặt Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, PGS,TS Bùi Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đã kết luận: đây là một công trình nghiên cứu công phu thể hiện sự nỗ lực cao của nhóm nghiên cứu; những kết quả của đề tài không những có ý nghĩa đối với việc hoạch định, thực thi các chính sách phát triển Vùng duyên hải Nam Trung bộ mà còn đặt nền móng cho việc triển khai các nghiên cứu liên quan tiếp theo./. 

BBT Website  

(Tin: TS Lê Văn Định, ảnh: Bùi Tiến Sỹ)

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL