Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
02.07.2019 - Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”
30.06.2019 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 21/6/2019, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
26.06.2019 - Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 25/6/2019, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tổ chức giảng dạy các chuyên đề thuộc môn học Lãnh đạo học và Chính sách công trong chương trình cao cấp lý luận chính trị”. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ; các đại biểu khách mời và lãnh đạo, giảng viên Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công. Buổi tọa đàm do TS Nguyễn Dũng Anh chủ trì.
20.06.2019 - Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 20/6/2019, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam hiện nay”.
18.06.2019 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 18/6/2019, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.
17.06.2019 - Sáng ngày 17/6/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị dành cho Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
11.06.2019 - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019 được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, sáng ngày 11/6/2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao)” cho công chức, viên chức Học viện.
07.06.2019 - Chiều ngày 06/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL