Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
18.08.2017 - Thực hiện Kế hoạch Hợp tác quốc tế năm 2017, sáng ngày 17/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với chủ đề:“Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội - Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”
15.08.2017 - Sáng ngày 15/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 47, hệ tập trung, khóa học 2017 - 2018 cho 320 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.
14.08.2017 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, chiều ngày 15/8/2017, khoa Dân tộc và Tôn giáo đã tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”.
10.08.2017 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, sáng ngày 7/8/2017, Khoa Kinh tế chính trị học phối kết hợp với Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị khu vực III, Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Những điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII”.
09.08.2017 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, chiều ngày 9/8/2017, khoa Chính trị học đã tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Tổ chức thực hiện chương trình môn Chính trị học theo Đề án 1677- một số vấn đề đặt ra và hướng giải quyết”.
08.08.2017 - Chiều ngày 08/8/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Học viện.
04.08.2017 - Sáng ngày 04/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đối Đảng hiện nay.
29.07.2017 - Chiều ngày 28/7/2017, tại Học viện Chính trị khu vực III đã diễn ra lễ Công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho PGS,TS Đoàn Triệu Long.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL