Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
15.10.2019 - Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng ngày 15/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức lễ Khai giảng Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, khóa học 2019 – 2020 tại Học viện.
14.10.2019 - Sáng ngày 14/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K20, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.
11.10.2019 - Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (15/10/1949 – 15/10/2019)” nhằm góp phần khẳng định và làm sáng tỏ thêm những giá trị to lớn của tác phẩm đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
11.10.2019 - Chiều ngày 11/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức cho 68 cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác tổ chức các cấp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
10.10.2019 - Sáng ngày 10/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Tọa đàm khoa học với Đại học Thượng Hải – Trung Quốc, chủ đề: “Chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam và Trung Quốc”.
07.10.2019 - Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức.
01.10.2019 - Sáng ngày 01/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K3, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2020 cho 88 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.
30.09.2019 - Hướng tới Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), chiều ngày 30/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức khai mạc các hoạt động văn nghệ, thể thao để chào mừng.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL