Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
14.10.2018 - Sáng ngày 14/10/2018 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm lại Trưởng các Khoa: Triết học, Chính trị học, Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị khu vực III.
10.10.2018 - Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K11, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
02.10.2018 - Chiều ngày 02/10/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức khai mạc các hoạt động Văn thể chào mừng kỷ niệm 36 năm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).
25.09.2018 - Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K17, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
24.09.2018 - Sáng ngày 25/9/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Trung ương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
24.09.2018 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, sáng ngày 25/9/2018, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Triển khai Môn học Quan hệ quốc tế trong Khung Chương trình Cao cấp lý luận chính trị mới".
22.09.2018 - Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay".
22.09.2018 - Sáng ngày 22/9/2018, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị khu vực II đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo “Kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách”.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL