Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
30.09.2017 - Chiều ngày 29/9/2017 Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2017.
30.09.2017 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, chiều ngày 29/9/2017, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đề thi Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III”.
27.09.2017 - Chiều ngày 27/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 18, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.
26.09.2017 - Chiều ngày 26/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ Trường Đảng Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc với chủ đề: “Phát triển con người ở Việt Nam và Trung Quốc – Thành tựu và một số vấn đề đặt ra”.
26.09.2017 - Sáng ngày 26/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 14, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2019, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam.
19.09.2017 - Sáng ngày 19/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 13, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
12.09.2017 - Sáng ngày 12/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 12 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.
08.09.2017 - Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung của Học viện Chính trị khu vực III”.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL