Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
24.04.2018 - Chiều ngày 23/4/2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị dành cho các cơ quan Trung ương ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018.
07.04.2018 - Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-HVCTQG ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi”, ngày 05 tháng 4 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai mạc Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở, lần thứ III, năm 2018.
06.04.2018 - Ngày 04/4/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 13, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại tỉnh Quảng Nam.
05.04.2018 - Chiều ngày 03/4/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 16, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại tỉnh Quảng Ngãi.
31.03.2018 - Sáng ngày 30/3/2018, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 11 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018.
26.03.2018 - Chiều ngày 26/3/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai mạc các hoạt động thể thao chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).
24.03.2018 - Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 14, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại tỉnh Bình Định.
21.03.2018 - Chiều ngày 20/3/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 15, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại tỉnh Gia Lai.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL