Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
02.02.2018 - Chiều ngày 02/02/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và TS Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đồng chủ trì.
02.02.2018 - Chiều ngày 01/02/2018, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn và các đơn vị có liên quan của Học viện chính trị khu vực III đã tiến hành gặp mặt công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ năm 2017.
01.02.2018 - Chiều ngày 31/01/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai công tác thi đua năm 2018.
16.01.2018 - Sáng ngày 16/01/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai công tác Đảng năm 2018.
09.01.2018 - Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018.
05.01.2018 - Chiều ngày 05/01/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc và ThS Trần Thị Minh An, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học.
03.01.2018 - Chiều ngày 03/01/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Cao học hệ không tập trung cho 33 học viên thuộc chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2017 – 2019.
29.12.2017 - Sáng ngày 29/12/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Học viện lần thứ 33. Chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc và TS Đoàn Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL