Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIÊU ĐIỂM | Tiêu điểm
22.09.2018 - Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay".
22.09.2018 - Sáng ngày 22/9/2018, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị khu vực II đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo “Kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách”.
19.09.2018 - Chiều ngày 18/9/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị K1, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019 cho 87 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.
17.09.2018 - Sáng ngày 17/9/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K19, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.
05.09.2018 - Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày 05/9/2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng hành chính và văn hóa công sở cho công chức, viên chức ở các đơn vị thuộc Học viện Chính trị khu vực III.
24.08.2018 - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, sáng ngày 22/8/2018, khoa Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Dân tộc thuộc khung chương trình mới”.
20.08.2018 - Sáng ngày 20/8/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Bình Định tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Định.
14.08.2018 - Sáng ngày 14/8/2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị K49, hệ tập trung, khóa học 2018 - 2019 cho 304 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL