Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
TỪ NHÀ NƯỚC ĐIỀU HÀNH SANG NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN


 

TỪ NHÀ NƯỚC ĐIỀU HÀNH SANG NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN

 

 

 Tác giả: Đinh Tuấn Minh – Phạm Thế Anh (Chủ biên)

 

Số trang: 438

 

Số đăng ký: CV 36876-77

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

 

Cuốn sách “Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển”  do hai tác giả Đinh Tuấn Minh và Phạm Thế Anh làm chủ biên được xuất bản trên cơ sở của Báo cáo cùng tên, là sản phẩm của nhóm  chuyên gia nghiên cứu độc lập đến từ bốn cơ quan nghiên cứu và tư vấn kinh tế có uy tín tại Hà Nội: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Nội dung cuốn sách cung cấp những luận cứ khoa học, cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn, để xây dựng những thể chế chính thức theo hướng thúc đẩy sự phát triển một nền kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam. Những thể chế chính thức này, một khi được hình thành, sẽ đóng vai trò xương sống để tạo dựng ra một nhà nước kiến tạo phát triển.

 

Bố cục cuốn sách bao gồm 4 chương

 

-                     Chương 1: “Xây dựng hệ thống chính trị một đảng thống lĩnh thân thiện với thị trường và xã hội dân sự”. Nội dung chương này đưa ra khung khổ lý thuyết về hệ thống chính trị hiệu quả, thận thiện với thị trường và xã hội dân sự; Nêu lên cơ sở lý thuyết và thực tiễn một số nước về mô hình hệ thống chính trị một đảng thống lĩnh; Đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống chính trị một đảng thống lĩnh tại Việt Nam; Đề xuất khuyến nghị và chính sách

 

-                     Chương 2: “Xây dựng và cải cách hệ thống thể chế ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam”:  nêu lên cơ sở lý thuyết về xây dựng thể chế ổn định vĩ mô, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thể chế ổn định vĩ mô, vấn đề xây dựng thể chế ổn định vĩ mô cho Việt Nam  và một số khuyến nghị chính sách.

 

-         Chương 3: “Xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng”. Nội dung chương này đề cập đến vấn đề nhà nước kiến tạo với việc thiết lập và duy trì môi trường cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, hệ thống chính sách cạnh tranh của Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách.

 

-          Chương 4: “Xây dựng hệ thống quyền tài sản rõ ràng, hoàn chỉnh, và được bảo vệ chắc chắn đối với tài sản công”: Trình bày thực trạng quản lý tài sản công ở Việt Nam, đề xuất xây dựng khung khổ quản lý quyền tài sản công cho Việt Nam và một số hàm ý chính sách.

 


 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !     

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL