Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ: THÁCH THỨC, KINH NGHIỆM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC


XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ: THÁCH THỨC, KINH NGHIỆM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

 

 Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Số trang: 231

Số đăng ký:

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

Hội nhập không chỉ tạo thêm nguồn lực và phát triển đất nước mà còn đặt ra không ít vấn đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập. Thực hiện thỏa thuận hợp tác về trao đổi lý luận thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 23/12/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 12 giữa hai Đảng đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã chia sẻ nhận thức, trình bày quan điểm về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế, giới thiệu cho nhau những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng như Trung Quốc hiện nay.

Với mục đích cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà hoạch định chính sách và các cán bộ lãnh đạo các cấp, Nhà xuất bản CTQG  phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương  xuất bản cuốn sách “Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” trên cơ sở tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo nói trên.

Nội dung các bài tham luận chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn, tìm hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trước những biến động của xã hội mỗi nước trong khi tiến hành hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; phân tích, đánh giá những mặt thành công, những điểm hạn chế… từ đó đặt ra yêu cầu và đề xuất những chủ trương, giải pháp mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên… để luôn duy trì được tính tiên phong của Đảng cộng sản trong thời kỳ mới.

Các tham luận của  Việt Nam bao gồm:

- Hội nhập quốc tế và sự tác động đến công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam (GS.TS Vũ Văn Hiền)

- Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng CS Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế (GS.TS. Tạ Ngọc Tấn)

- Công tác xây dựng Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế (Thân Thị Thu)

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ trong điều kiện hội nhập quốc tế (Nguyễn Đức Hà)

- Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luận Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế (Cao Văn Thống)

- Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện hội nhập quốc tế (Nguyễn Thế Trung)

Các tham luận của Trung Quốc bao gồm:

- Thách thức gặp phải trong tăng cường xây dựng Đảng trong điều kiện mở cửa đối ngoại (Quý Chính Tụ)

- Giữ nghiêm sinh hoạt chính trị trong Đảng là cơ sở của quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện (Lưu Trung Quân)

- Nâng cao năng lực và trình độ lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình và cục diện phức tạp (Đặng Thuần Đông)

- Tăng cường giám sát trong Đảng cần phải đan dày tấm lưới giám sát (Dương Tiểu Bình)

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng là sự đảm bảo căn bản cho kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc (Tạ Xuân Đào)

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !   

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL