Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU – TỪ THẾ GIỚI THỨ BA VƯƠN LÊN THỨ NHẤT


HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU –  TỪ THẾ GIỚI THỨ BA VƯƠN LÊN THỨ NHẤT

Số trang: 839

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017

Số đăng ký:

Singapore là một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới, được tách ra từ  Malaysia để trở thành một nước độc lập vào năm 1965. Tuy nhiên, quốc đảo này lại là một trong những tấm gương về sự phát triển thần kỳ, là một trong bốn con rồng châu Á, từ Thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất, với mức thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới và hiện là trung tâm thương mại, tài chính, chế tạo và giáo dục hàng đầu châu Á.

Để có một Singapore phát triển mạnh mẽ như hiện nay từ  một nước thuộc địa nhỏ bé, gần như không có tài nguyên thiên nhiên, người dân Singapore luôn nhắc đến công lao to lớn của ông Lý Quang Diệu. Với cương vị  là thủ tướng đầu tiên của nước Singapore độc lập và giữ cương vị này liên tục trong 25 năm (1965-1990), ông đã lãnh đạo chính phủ của mình tận dụng vị trí địa lý của đất nước, những điều kiện quốc tế trong khu vực ở giai đoạn đó và tính cách của con người Singapore để đề ra chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đất nước phù hợp, giúp Sinhgapore  trở thành một điểm trung chuyển thương mại quan trọng,  một trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Bên cạnh thành công về phát triển kinh tế, chính sách quản lý xã hội hiệu quả của Chính phủ Singapore cũng biến nước này thành một trong những quốc gia kỷ cương, sạch sẽ, mật độ cây xanh cao nhất trên thế giới và phát huy thế  mạnh của một quốc gia đa dân tộc.

Lý Quang Diệu đóng vai trò quyết định trong chính sách ngoại giao của Singapore hướng tới làm bạn với các quốc gia khác và đưa Singapore lên bản đồ thế giới. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ ASEAN  và đóng góp công lao to lớn cho sự hình thành và phát triển của tổ chức này. Ông còn là nhân tố then chốt trong việc tăng cường quan hệ giữa Singapore và Việt Nam, có những mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Việt Nam và hai bên đã có rất nhiều trao đổi chuyên sâu về kinh nghiệm phát triển của Singapore, cũng như xung quanh việc đổi mới và hội nhập thế giới của kinh tế Việt Nam. Điều này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương và góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về cách nghĩ, cách làm của Lý Quang Diệu trong quá trình phát triển của Singapore, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Hồi ký Lý Quang Diệu: Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất”. Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy rằng tuy mỗi quốc gia có những bối cảnh và khó khăn khác nhau  nhưng niềm tin, dư duy thực thế và hướng về phía trước – những điều đã giúp Singapore được như ngày hôm nay – vẫn còn nguyên giá trị và là một hình mẫu tham khảo cho các chính phủ hiện đại ở thế kỷ XXI.

 

Bố cục sách bao gồm 3 phần:

 

-         Phần 1 “ Để có được những quyền cơ bản” ( chương 1 đến chương 14)

 

-         Phần 2 “Các quan hệ khu vực và quốc tế” ( chương 15 đến chương 39)

 

-          Phần 3 “Kết thúc”: 3 chương (chương 40 đến 42)

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL