Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG QUẢNG NAM (Kỷ yếu hội thảo)

 

HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG
QUẢNG NAM (Kỷ yếu hội thảo)

 

 

 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy Quảng Nam

Số trang: 703

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội 2016

Số đăng ký: 36600

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một bậc đại trí thức, một nhân vật tiêu biểu trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sáng quốc dân.

 Cụ cùng với những sĩ phu yêu nước đương thời như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đã khởi xướng phong trào Duy Tân nhằm “khai trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, tích cực tuyên truyền tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, cổ xúy cuộc canh tân đất nước bằng những biện pháp ôn hòa. Tuy chỉ mới nêu ra khẩu hiệu và kêu gọi nhân dân thực hiện nếp sống mới, tổ chức hội buôn, hội thương, hội nông, mở trường dạy chữ Quốc ngữ…nhưng phong trào Duy Tân đã phản ánh một cách nhìn mới của các nhà yêu nước theo xu hướng cải cách, làm dấy lên một cao trào yêu nước mạnh mẽ từ Bắc chí Nam.

 Khi làm Chủ bút báo Tiếng Dân, dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Thúc Kháng, với phương châm “Nếu không có quyền nói  tất cả những điều mình muốn nói thì cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc”, báo Tiếng Dân không chỉ cung cấp thông tin cho quần chúng nhân dân mà còn thay mặt họ cất lên tiếng nói của người dân mất nước, vạch trần bộ mặt lừa bịp, phản động của thực dân Pháp và những kẻ giả danh yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước thương nòi, cổ vũ nhân dân đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi.

Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, Cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính phủ liên hiệp kháng chiến nước Việt Nam dân chủ cộng  hòa với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, làm Quyền Chủ tịch nước khi Bác Hồ sang thăm nước Pháp, Hội trưởng Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam…

Cuộc đời và sự nghiệp của Huỳnh Thúc Kháng là một tấm gương “giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan” “không cầu danh vị, không cầu lợi lộc”, “chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.

Cuốn sách “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam” được hình thành trên cơ sở kỷ yếu cuộc hội thảo cùng tên được tổ chức nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 – 1-10-2016). Hội thảo do Học viện Chính trị QG HCM  cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp chủ trì với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương cùng các nhà khoa học trên cả nước. Nội dung các bài viết trong kỷ yếu phản ánh một cách sinh động, có hệ thống cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong những tháng ngày sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL