Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH MỚI
 MỖI TUẦN GIỚI THIỆU 1 CUỐN SÁCH

Bạn đọc thân mến!

Chuyên mục “Mỗi tuần giới thiệu 1 cuốn cuốn sách” được ra đời với dụng ý nhằm giúp bạn đọc – mà ở đây là các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên của Học viện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những cuốn sách có giá trị để phục vụ cho công tác chuyên môn của mình.

          Chuyên mục sẽ lần lượt giới thiệu những cuốn sách có liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau của những tác giả có uy tín để thiết thực góp tiếng nói chung vào quá trình dạy và học cũng như lĩnh vực hoạt động khoa học.

          Mỗi cuốn sách là một tài sản vô giá khi nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người sử dụng. Và chính bản thân nó sẽ trở thành là chiếc cầu nối để một hoặc nhiều công trình khoa học khác ra đời. Hy vọng chiếc cầu này sẽ nối được với những chuyên đề giảng dạy của giảng viên, với những bài thi có chất lượng của học viên và với những công trình khoa học cấp cơ sở, cấp bộ,…của các nhà khoa học, nghiên cứu viên của Học viện trong thời gian tới.

          Chuyên mục mới ra đời nên không thể tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết. Rất mọng bạn đọc đóng góp ý kiến để chuyên mục được hoàn thiện hơn.

          Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!

----------------------------------------------------------------
Tác giả: PGS.TS Doãn Chính - PGS.TS Đinh Ngọc Thạch (đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 614
Số đăng ký: CV 36581

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp - PGS.TS Nguyễn Thị Quế (chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 294
Số đăng ký: CV 36463

 

Tác giả: TS Thào Xuân Sùng - Ban Dân vận trung ương
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 291
Số đăng ký: CV 36508-11

 

Biên soạn: Ủy ban thường vụ Quốc hội - Viện nghiên cứu lập pháp
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 576
Số đăng ký: CV 36580

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2015
Số trang: 341
Số đăng ký: CV 36450-51

 

Tác giả: TS Phan Văn Hùng (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2015
Số trang: 351
Số đăng ký: CV 36447-49

 

Tác giả: GS.TS Trương Bá Thanh, PGS.TS Bùi Quang Bình (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 318

 

Tác giả: GS.TS Phùng Hữu Phú, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Vũ Văn Hiên, PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số đăng ký: CV 36398-02
Số trang: 830

 

Tác giả: PGS,TS Trương Minh Dục
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 459

 

Tác giả: PGS,TS Ngô Thắng Lợi, PGS, TS Trần Thị Vân Hoa
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 226

 

Tác giả: PGS.TS PHẠM QUÝ LONG
Nhà Xuất Bản: Khoa học xã hội, Hà Nội 2015
Số trang: 258
Số đăng ký: CV 36233-235

 

Tác giả: G.M.LOKSHIN
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, Hà Nội 2015
Số trang: 354
Số đăng ký: CV 36192-94

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Duy Hinh, TS. Lê Đức Hạnh
Nhà Xuất Bản: Văn hóa thông tin, Hà Nội 2014
Số trang: 670
Số đăng ký: CV 36168-70

 

Tác giả: Noam Chomsky
Nhà Xuất Bản: Tri thức, Hà Nội 2015
Số trang: 576
Số đăng ký: CV 36224-25

 

Đồng chủ biên: TS. LÊ THÀNH LONG, ThS. NGUYỄN KHÁNH NGỌC, ThS.TRẦN ANH TUẤN
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 427
Số đăng ký: CV 36128

 

Đồng chủ biên: PGS,TS NGUYỄN THANH HIỀN
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 467
Số đăng ký: CV 36124

 

Đồng chủ biên: PGS.TS TÔ VĂN HÒA
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 394
Số đăng ký: CV 36042-44

 

Đồng chủ biên: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÚC
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 394
Số đăng ký: CV 36071-73

 

Đồng chủ biên: GS,TS. NGÔ THẮNG LỢI - TS. VŨ THÀNH HƯỞNG
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 410
Số đăng ký: CV 36074

 

Chủ biên: GS,TS. TẠ NGỌC TẤN
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia, H.2015
Số trang: 494
Số đăng ký: CV 36116-23

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL