Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH MỚI
 MỖI TUẦN GIỚI THIỆU 1 CUỐN SÁCH

Bạn đọc thân mến!

Chuyên mục “Mỗi tuần giới thiệu 1 cuốn cuốn sách” được ra đời với dụng ý nhằm giúp bạn đọc – mà ở đây là các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên của Học viện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những cuốn sách có giá trị để phục vụ cho công tác chuyên môn của mình.

          Chuyên mục sẽ lần lượt giới thiệu những cuốn sách có liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau của những tác giả có uy tín để thiết thực góp tiếng nói chung vào quá trình dạy và học cũng như lĩnh vực hoạt động khoa học.

          Mỗi cuốn sách là một tài sản vô giá khi nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người sử dụng. Và chính bản thân nó sẽ trở thành là chiếc cầu nối để một hoặc nhiều công trình khoa học khác ra đời. Hy vọng chiếc cầu này sẽ nối được với những chuyên đề giảng dạy của giảng viên, với những bài thi có chất lượng của học viên và với những công trình khoa học cấp cơ sở, cấp bộ,…của các nhà khoa học, nghiên cứu viên của Học viện trong thời gian tới.

          Chuyên mục mới ra đời nên không thể tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết. Rất mọng bạn đọc đóng góp ý kiến để chuyên mục được hoàn thiện hơn.

          Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!

----------------------------------------------------------------
Tác giả       
PGS, TS Lê Quốc Lý (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 657
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS, TS Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 347
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Đinh Tuấn Minh - Phạm Thế Anh (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 438
Số đăng ký: CV 3687-77

 

Tác giả       
GS. Vũ Dương Ninh
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 339
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Lý Thận Minh (Chủ biên) – Trần Chi Hoa (Phó Chủ biên) (Viện Khoa học xã hội Trung Quốc)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 855
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS Nguyễn Đăng Dung
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 570
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng (chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 254
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 643
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Hội đồng lý luận Trung ương
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 204
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, TS Vũ Thị Phương Hậu (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 362
Số đăng ký: CV 36594

 

Tác giả       
Hội đồng Lý luận Trung ương
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 231
Số đăng ký:

 

Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 839
Số đăng ký:

 

Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Quảng Nam
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2016
Số trang: 703
Số đăng ký: 36600

 

Tác giả: Liên minh hợp tác xã Việt Nam
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2016
Số trang: 330
Số đăng ký:

 

Tác giả: Nguyễn Văn Quynh (chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Đà Nẵng, 2017
Số trang: 390
Số đăng ký: CV 36591-93

 

Tác giả: PGS.TS Ngô Văn Minh
Nhà Xuất Bản             
Đà Nẵng, 2017
Số trang: 294
Số đăng ký: CV 36591-93

 

Tác giả: Ban Tuyên giao Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017
Số trang: 998
Số đăng ký: CV 36590

 

Tác giả: Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 248
Số đăng ký: CV 36589

 

Tác giả: Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng
Nhà Xuất Bản             
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016
Số trang: 263
Số đăng ký: CV 36588

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL