Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

Click vào đây để download          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

  

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 15/01

 

Chiều

13h30

Giao nhiệm vụ triển khai 
đề tài cấp cơ sở năm 2018

Ban Giám đốc (PGĐ Vũ Anh Tuấn chủ trì); đại diện lãnh đạo: các Khoa, Ban QLĐT, Tạp chí SHLL, Trung tâm TTKH, Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT, Phòng KH - TV; chuyên viên Ban QLKH; chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2018

Phòng họp số 1

Thứ Ba 16/01

 

Sáng

7h30

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai công tác Đảng năm 2018

Đảng ủy (Đ/c Vũ Anh Tuấn, PBT Đảng ủy chủ trì), Ban Giám đốc; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các Chi bộ khối cơ quan; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB; Chi bộ và đảng viên được khen thưởng trong năm 2017; Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Phòng họp số 1

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL