Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

  

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 08/01

 

Chiều

13h30

Hội nghị Tổng kết công tác
đào tạo, bồi dưỡng năm 2017,
triển khai nhiệm vụ năm học 2018

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chuyên viên các đơn vị: Ban QLĐT, Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT; Trưởng ban TTND

Hội trường

B – A1

Thứ Tư 10/01

 

Chiều

13h30

Triển khai công tác Đảng cho chi ủy chi bộ các lớp K48 và lớp K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Chi ủy chi bộ các lớp K48 và lớp K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; các đ/c: Nguyễn Ngọc Hòa (chủ trì), Vũ Xuân Thủy, Trần Thị Hạnh

Phòng họp số 1

 

Thứ Sáu

12/01

 

Chiều

13h30

Họp bàn một số công tác trước và sau Tết Nguyên đán

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị

Phòng họp số 1

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL