Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017)

Click vào đây để downloadLỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 25/12

Sáng
7h30

Dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của TS Trần Văn Phương, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; các thành viên Ban Chính trị - Luật thuộc Hội đồng Khoa học; lãnh đạo và giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Giảng đường

1 – A1

 

Chiều

13h30

Giải trình các ý kiến góp ý từ các đơn vị trực thuộc và thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Học viện lần thứ 33

Ban Giám đốc, Đảng ủy, BCH Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Trưởng ban TTND

Phòng họp số 1

Thứ Ba 26/12

Sáng
7h30

Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII

Toàn thể học viên các lớp CCLLCT K47 và lớp K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây nguyên

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

13h30

Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII

Toàn thể học viên các lớp CCLLCT K48

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

14h00

Hội nghị trực tuyến:

“Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018”

Đại diện Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; các đ/c: Trần Cao Anh, Trần Thị Bích Trâm

Phòng họp số 2

Thứ Tư 27/12

Sáng
7h30

Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII

Toàn thể đảng viên, công chức,
viên chức Học viện

Hội trường

 B – A1

Sáng
8h30

Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc với Đảng ủy Học viện

Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Tổng kết công tác Hội CCB năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Toàn thể hội viên Hội CCB Học viện

Phòng họp số 1

 

Thứ Sáu

29/12

 

Sáng

7h30

Hội nghị công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III lần thứ 33

Toàn thể công chức, viên chức Học viện

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

13h30

* Ghi chú: Vào lúc 16h00, ngày 25 tháng 12 năm 2017 (thứ Hai), tất cả các đơn vị thực hiện tổng vệ sinh khu vực làm việc của cơ quan theo sự phân công và kiểm tra của Phòng Y tế.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL