Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2017)

Click vào đây để download          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)


  

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 18/12

 

Chiều

13h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn

Ủy viên BCH Công đoàn;

Trưởng ban TTND

Phòng họp số 1

Thứ Ba 19/12

 

Chiều

13h30

Lễ Phát động và tập huấn:
“Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc và phòng, chống tác hại của thuốc lá”

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp CCLLCT: K47, K48 và lớp K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Hội trường
B - A1

 

Thứ Năm

21/12

 

Sáng

7h30

Họp bàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng KH - TV; chuyên viên Ban QLKH

Phòng họp số 1

 

Thứ Sáu

22/12

 

Sáng

7h30

Dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của ThS Nguyễn Thị Thảo, giảng viên Khoa Xã hội học

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; các thành viên Ban Triết - Văn hóa thuộc Hội đồng Khoa học; lãnh đạo và giảng viên Khoa Xã hội học

Giảng đường

1 – A1

 

Chiều

13h30

Họp Đoàn Thanh niên

Toàn thể đoàn viên

Phòng Hội thảo B5

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL