Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017) - Mới cập nhập 11/12/2017

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 11/12

Sáng
7h30

Đón tiếp học viên các lớp CCLLCT K48 và K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Ban QLĐT, Phòng Quản trị & CNTT, Văn phòng Học viện

Giảng đường

1 – B1

 

Chiều

13h30

Thứ Ba 12/12

Sáng
7h30

Khai giảng các lớp CCLLCT K48, hệ tập trung, khóa học 2017 – 2018

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chủ nhiệm các lớp K48 (PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu khai giảng)

Hội trường

 B – A1

Sáng
9h30

Khai giảng lớp CCLLCT K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, hệ tập trung, khóa học 2017 – 2018

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chủ nhiệm lớp K19
(PGĐ Vũ Anh Tuấn phát biểu
khai giảng)

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

13h30

Làm việc với học viên các lớp CCLLCT K48 và lớp K19 dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

PGĐ Đoàn Triệu Long; đại diện lãnh đạo Ban QLĐT, chủ nhiệm và học viên các lớp K48, lớp K19

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

14h00

Họp giao ban trực tuyến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Phòng Khảo thí và Đảm bảo
chất lượng đào tạo

Phòng họp số 2

Thứ Tư 13/12

 

Chiều

13h30

Hội nghị trực tuyến:
“Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII”

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

Phòng họp số 2

Thứ Năm 14/12

 

Sáng

7h30

Thông qua Kế hoạch tổ chức
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện

Phòng họp số 1

 

Chiều

14h00

Hội nghị trực tuyến:

“Tổng kết công tác Thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh năm 2017”

 

PGĐ Vũ Anh Tuấn; Phòng Thanh tra

Phòng họp số 2

 

Thứ Sáu

15/12

 

Sáng

7h30

Hội thảo khoa học:
“Thực thi chính sách dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên – Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng Khoa học; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chuyên viên các đơn vị: Ban QLKH, Tạp chí SHLL; tác giả có bài viết; đại diện Ban Biên tập Website

Hội trường

B – A1

 

Sáng

8h30

Làm việc với Đoàn Kiểm tra của đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20

Chủ nhiệm, thư ký, kế toán và các thành viên tham gia đề tài.Mời Giám đốc dự

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Họp BCH Đảng bộ Học viện

Phòng họp số 1

 

Thứ Bảy
16/12

 

Chiều

13h30

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Toàn thể công chức, viên chức Học viện

Hội trường

 B – A1

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL