Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017) - Mới cập nhập 04/12/2017

Click vào đây để download


 LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017)

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

04/12

 

Chiều

13h30

Xét công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; các đ/c: Trần Cao Anh, Trần Thị Bích Trâm

Phòng họp số 1

Thứ Ba 05/12

Sáng 7h30

Họp bàn tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực thi chính sách dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Chuyên viên Ban QLKH (PGĐ Vũ Anh Tuấn chủ trì)

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng
của ThS Bùi Thị Vân Anh,
giảng viên Khoa Dân tộc & Tôn giáo

Thường trực Hội đồng Khoa học; Thành viên Ban Triết - Văn hóa thuộc Hội đồng Khoa học; Lãnh đạo và giảng viên Khoa Dân tộc & Tôn giáo

Giảng đường

1 -A1

Thứ Tư 06/12

Sáng 7h30

Tọa đàm trực tuyến:

“Năng lực cần thiết để thích ứng với yêu cầu của xã hội mới - kinh nghiệm trong đào tạo công chức tại Việt Nam và Nhật Bản”

Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện (nếu cấp trưởng vắng mặt thì cử cấp phó đi thay); đồng chí Nguyễn Thị Linh Giang

Phòng họp số 2

 

Chiều

13h30

Tập huấn trực tuyến
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng họp số 2

 

Thứ Năm

07/12

 

Sáng

7h30

Tập huấn trực tuyến
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng họp số 2

 

Chiều

13h30

 

Thứ Sáu

08/12

 

Sáng

7h30

Họp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Ban Giám đốc; Ban TV Đảng  ủy;
lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ

Phòng họp số 1

 

Sáng

8h30

Họp giao ban trực tuyến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Phòng Khảo thí và Đảm bảo
chất lượng đào tạo

Phòng họp số 2

 

Chiều

13h30

Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2017

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; các đ/c: Trần Cao Anh, Trần Thị Bích Trâm

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Tập huấn trực tuyến
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng họp số 2

Thứ Bảy
09/12

 

Sáng

7h30

Tập huấn trực tuyến
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng họp số 2

 

Chiều

13h30

 

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL