Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017)

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

  

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 27/11

Sáng 7h30

Đón tiếp học viên lớp CCLLCT dành cho các cơ quan Trung ương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2019, tại Học viện

Ban Quản lý đào tạo, Phòng KH – TV,
Văn phòng Học viện

Giảng đường

1 – B1

 

Chiều

13h30

 

Chiều

13h30

Họp Hội đồng Khoa học
(Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng Khoa học)

Phòng họp số 1

Thứ Ba 28/11

Khai giảng lớp CCLLCT K19, Đăk Lăk (PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa)

Sáng 7h30

Khai giảng lớp CCLLCT dành cho các cơ quan Trung ương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hệ không tập trung, khóa học  2017 – 2019, tại Học viện

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; Chủ nhiệm lớp
(PGĐ Vũ Anh Tuấn phát biểu khai giảng)

Hội trường

B – A1

 

Chiều

13h30

Giám đốc làm việc với học viên lớp CCLLCT dành cho các cơ quan Trung ương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đại diện lãnh đạo Ban QLĐT, Chủ nhiệm và học viên của lớp

Giảng đường

4 – A1

Thứ Tư 29/11

 

Chiều

13h30

Dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của ThS Trần Thị Hằng, giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; các thành viên Ban Triết – Văn hóa thuộc Hội đồng Khoa học; Lãnh đạo và giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo

Giảng đường

3 – A1

 

Thứ Sáu

01/12

 

Chiều

13h30

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các Tổ trưởng Công đoàn, các Ban Công đoàn

Phòng họp số 1

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL