Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017) - Mới cập nhập

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
         (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)

  

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Ba 21/11

Sáng 7h30

Đón tiếp học viên lớp
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
dân vận của Đảng

Ban QLĐT, Phòng Quản trị & CNTT, Văn phòng Học viện

Giảng đường

1 – B1

 

Chiều

13h30

Sáng 7h30

Xét tốt nghiệp các lớp CCLLCT K46

Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng họp số 1

Thứ Tư 22/11

Khai giảng lớp CCLLCT K18, Khánh Hòa (Giám đốc)

Sáng 7h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ nhiệm lớp; các đ/c có giấy mời; đ/c Nguyễn Thế Tư 
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu khai giảng)

Hội trường

B – A1

Sáng 8h00

Hội thảo khoa học: 
“Đô thị đại học của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Ban Giám đốc; các đ/c có giấy mời

Phòng họp số 1

Sáng 8h00

Hội thảo trực tuyến:

“Góp ý giáo trình môn học 
đường lối văn hóa 
hệ Cao cấp lý luận chính trị”

Lãnh đạo và giảng viên 
Khoa Văn hóa và Phát triển

Phòng họp số 2

 

Thứ Sáu

24/11

 

Sáng

7h30

Bế giảng các lớp CCLLCT K46,
hệ tập trung, khóa học 2016 – 2017

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; Chủ nhiệm các lớp K46 
(PGĐ Vũ Anh Tuấn phát biểu bế giảng)

Hội trường

B – A1

 

Chiều

13h30

Họp Hội đồng Khoa học
(Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng Khoa học)

Phòng họp số 1

 

Chủ Nhật

26/11

 

Sáng

8h30

Họp rút kinh nghiệm lớp
 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
dân vận của Đảng

Ban Giám đốc, Ban Tổ chức lớp; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban QLĐT, Văn phòng Học viện, Phòng KH – TV, Phòng Quản trị & CNTT; Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp, các đ/c có giấy mời

Hội trường

B – A1

 

Sáng

9h00

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ nhiệm lớp, các đ/c có giấy mời; đ/c Nguyễn Thế Tư 
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu bế giảng)

Hội trường

B – A1

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL