Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017) - Mới cập nhập

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Ba 07/11

Sáng 7h30

Kỷ niệm 100 năm
Cách mạng Tháng Mười Nga
(07/11/1917 – 07/11/2017)

Toàn thể công chức, viên chức Học viện

Hội trường

B – A1

Sáng 7h30

Họp rút kinh nghiệm lớp
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
tổ chức xây dựng Đảng

Ban Giám đốc, Ban Tổ chức lớp; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban QLĐT, Văn phòng Học viện, Phòng KH – TV, Phòng Quản trị & CNTT; Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp, các đ/c có giấy mời

Giảng đường

1 – A1

Sáng 8h30

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ nhiệm lớp, các đ/c có giấy mời; đ/c Nguyễn Thế Tư
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu bế giảng)

Giảng đường

1 – A1

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL