Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017)

Click vào đây để download LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

   

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 30/10

Sáng 7h30

Đón học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban QLĐT, Phòng Quản trị & CNTT, Văn phòng Học viện

Giảng đường

1 – B1

 

Chiều

13h30

 

Chiều

13h30

Họp Tổ công tác phòng,
chống
tác hại thuốc lá

Theo Quyết định số 1341/QĐ - HVCTKV III ngày 06/10/2017 của Giám đốc Học viện

Phòng họp số 1

Thứ Ba 31/10

Khai giảng lớp CCLLCT K10, Quảng Bình (PGĐ Vũ Anh Tuấn)

Sáng 7h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ nhiệm lớp; đ/c Nguyễn Thế Tư
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu khai giảng)

Hội trường

B – A1

Sáng 7h30

Thông tin khoa học:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

(BCV: TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; chuyên viên Ban QLKH

Giảng đường

3 – A1

 

Chiều

13h30

Thông tin khoa học:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

(BCV: TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Toàn thể học viên các lớp K47

Hội trường

B – A1

Thứ Tư 01/11

Sáng 7h30

Họp bàn kế hoạch Hội thảo: “Thực thi chính sách dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên – Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Khoa học; chuyên viên Ban QLKH

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Họp bàn việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Ban QLĐT, Ban TC – CB, Phòng KH – TV, Phòng Quản trị & CNTT; Trưởng ban Văn thể Công đoàn
(PGĐ Đoàn Triệu Long chủ trì)

Phòng họp số 1

 

Thứ Năm

02/11

 

Chiều

13h30

Họp Đảng ủy

Các đ/c Đảng ủy viên

Phòng họp số 1

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL