Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017)

Click vào đây để downloadLỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

  

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

THÀNH PHẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai 23/10

 

Sáng
8h00

Làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ban Giám đốc; đại diện Ban TV Công đoàn; các đ/c Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; các đ/c: Trần Cao Anh, Trần Thị Bích Trâm
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì
về phía Học viện Chính trị khu vực III)

Phòng họp số 1

 

Thứ Ba 24/10

 

Chiều

13h30

Họp rút kinh nghiệm lớp
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

 

Ban Giám đốc, Ban Tổ chức lớp; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban QLĐT, Văn phòng Học viện, Phòng KH – TV, Phòng Quản trị & CNTT; Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp, các đ/c có giấy mời

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

14h30

Bế giảng lớp Bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật Đảng

Ban Giám đốc, Ban TV Đảng ủy, Ban TV Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ nhiệm lớp, các đ/c có giấy mời; đ/c Nguyễn Thế Tư
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu
bế giảng)

Hội trường

 B – A1

 

Thứ Sáu 27/10

 

Chiều

13h30

Trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các đơn vị: Ban TC – CB, Văn phòng Học viện; giảng viên khoa Lịch sử Đảng

Phòng họp số 1

 

*   Ghi chú: Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017, các lớp K46 bảo vệ Đề án tốt nghiệp

                   tại Giảng đường A2.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL