Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2017)

Click vào đây để download


LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)


 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 09/10

  

Chiều

13h30

Ban Giám đốc làm việc với Lãnh đạo các đơn vị:
Trung tâm Thông tin khoa học, Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Phòng họp số 1

  

Chiều

15h30

Ban Giám đốc làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ

Phòng họp số 1

 

 

Thứ Năm

12/10

  

Chiều

14h00

Làm việc với Ban Chỉ đạo
Tây Nguyên

Ban Giám đốc; Lãnh đạo Ban QLĐT; TP Kế hoạch – Tài vụ

Phòng họp số 1

  

Chiều

15h30

Làm việc với BTC Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk

Ban Giám đốc; Lãnh đạo Ban QLĐT; TP Kế hoạch – Tài vụ

Phòng họp số 1

  

Thứ Sáu

13/10

Sáng

7h30

Thông tin khoa học: 

“Công tác lý luận của Đảng 
thời gian qua và định hướng
thời gian tới”

(BCV: PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương)

Toàn thể công chức, viên chức Học viện

Hội trường

B – A1

 

Thứ Bảy

14/10

  

Sáng

8h00

Triển khai Khung chương trình cao cấp lý luận chính trị (Ban hành theo Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG ngày 24/7/2017 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh)

Ban Giám đốc; Trưởng các Khoa; Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLĐT, Trung tâm TTKH, Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT

Phòng họp số 1

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL