Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017)

Click vào đây để download


          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

  

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Ba 26/9

Khai giảng lớp CCLLCT K14, Quảng Nam (PGĐ Đoàn Triệu Long)

Chiều

14h00

Tọa đàm khoa học với Đoàn
c
án bộ Trường Đảng Tỉnh ủy tỉnh
Sơn Đông, Trung Quốc, chủ đề:
“Phát triển con người ở Việt Nam và Trung Quốc – Thành tựu và một số vấn đề đặt ra”

Ban Giám đốc; các đ/c có giấy mời

Phòng họp số 1

Thứ Tư 27/9

Khai giảng lớp CCLLCT K18, Phú Yên (PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa)

Thứ Năm 28/9

 

Sáng

7h30

Sinh hoạt Đoàn Thanh niên quý III/2017

Toàn thể đoàn viên; đ/c Cao Thanh Hương

Phòng họp số 1

 

Thứ Sáu

29/9

 

Sáng

8h00

Hội thảo trực tuyến:

“Văn hóa ứng xử của nữ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Ban Nữ công; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ nữ công

Phòng họp số 2

 

Chiều

13h30

Tọa đàm khoa học:
“Nâng cao chất lượng đề thi Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III”

Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT;
các đ/c có giấy mời

Phòng họp số 2

 

Chiều

14h00

Bế giảng lớp CCLLCT dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số, hệ không tập trung, khóa học 2016-2017

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; Chủ nhiệm lớp (PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu bế giảng)

Hội trường

 B – A1

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL