Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
ĐÀO TẠO | Lịch tuần

Quay lại

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)

Click vào đây để download

          LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

11/9

 

Chiều

13h30

Họp bàn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm
35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2017)

Đại diện Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Ban Văn thể Công đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Ban QLĐT, Phòng Quản trị & CNTT
(PGĐ Đoàn Triệu Long chủ trì)

Phòng họp số 1

Thứ Ba 12/9

Sáng
7h30

Đón tiếp học viên lớp CCLLCT K12,
Đà Nẵng

Ban Quản lý đào tạo, Phòng KH – TV,
Văn phòng Học viện

Giảng đường

1 – A1

Sáng
9h00

Khai giảng lớp CCLLCT khóa 12
Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2019, tại Học viện

Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban TV Công đoàn;
Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa;
Chủ nhiệm lớp K12, Đà Nẵng
(PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu
khai giảng)

Hội trường

 B – A1

 

Chiều

13h30

Giám đốc làm việc với học viên lớp
CCLLCT K12, Đà Nẵng

Đại diện lãnh đạo Ban QLĐT, Chủ nhiệm và học viên lớp K12, Đà Nẵng

Giảng đường

1 – A1

Thứ Tư 13/9

Sáng
7h30

Xét duyệt Đề án tốt nghiệp
các lớp CCLLCT K46

Ban Giám đốc, các thành viên Hội đồng Khoa học; Lãnh đạo Ban QLĐT (Giám đốc chủ trì)

Phòng họp số 1

 

Chiều

13h30

Ban TV Đảng ủy làm việc với BCH Công đoàn

Phòng họp số 1

 

Thứ Năm

14/9

Sơ kết lớp CCLLCT K7, Đăk Nông (PGĐ Nguyễn Ngọc Hòa)

 

Thứ Sáu

15/9

 

Sáng

8h00

Làm việc với BTC Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Ban Giám đốc; Lãnh đạo Ban QLĐT; TP Kế hoạch – Tài vụ

Phòng họp số 1

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL