Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG ĐÓN XUÂN KỶ HỢI – 2019
Sáng ngày 28/01/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Gặp mặt truyền thống đón Xuân Kỷ Hợi – 2019 với cán bộ hưu của Học viện ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
GẶP MẶT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỌC VIỆN ĐANG HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ...
Chiều ngày 24/01/2019, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn; Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài Chính; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức – Cán bộ; công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh, cao cấp lý ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành