Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN: HÀNG HÓA VÀ THÀNH PHẦN
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015, sáng ngày 02 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thị trường thông tin: Hàng hóa và thành phần”.
Tọa đàm: Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ
Sáng 25/9/2015, tại Phòng Hội thảo khoa học - B5, Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ” và trao Bằng khen, Giấp khen của Đoàn cấp trên cho tổ chức Đoàn, đoàn viên có thành tích xuất ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành