Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
Gặp mặt truyền thống đón Xuân Ất Mùi – 2015
Sáng ngày 07/02/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Gặp mặt truyền thống đón Xuân Ất Mùi – 2015 với cán bộ hưu của Học viện. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban TV. Công đoàn, toàn ...
Gặp mặt công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, được công nhận ...
Chiều ngày 06/02/2015, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban TV. Công đoàn và các đơn vị có liên quan của Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Gặp mặt công chức, viên chức Học viện đang học cao học, nghiên cứu sinh và đã bảo vệ luận ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành