Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 14 HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2015 – 2017, TẠI TỈNH GIA LAI
Chiều ngày 28/02/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 14, hệ không tập trung, khóa học 2015 – 2017, tại tỉnh Gia Lai.
THÔNG TIN KHOA HỌC: TÌNH HÌNH BIỂN ĐẢO HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
Nhận lời mời của Học viện Chính trị khu vực III, sáng ngày 02/03/2017,PGS,TS, Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng đã đến giới thiệu thông tin khoa học về “Tình hình biển đảo hiện nay và những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành