Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
LỄ KHAI GIẢNGLỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI ...
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2017 được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, sáng ngày 26/6/2017, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Sáng ngày 22/6/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành