Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019, ngày 16 tháng 01 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể công chức, ...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019
Chiều ngày 10/01/2019, Đảng ủy học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai công tác Đảng năm 2019.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành