Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K13, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019, TẠI TỈNH KON TUM
Ngày 12/4/2019, Học viện Chính trị Khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K13, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K16, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 – 2019, TẠI TỈNH GIA LAI
Ngày 11/4/2019, Học viện Chính trị Khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành