Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo
Sáng ngày 20/04/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức họp công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo.
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Chiều ngày 10/4/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật cho TS. Nguyễn Huy Hoàn.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành