Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SƯ PHẠM
Sáng ngày 25/5/2015 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng sư phạm cho cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.
ĐOÀN CÁN BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III
Ngày 18/5/2015, đoàn cán bộ do PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn vào kiểm tra hoạt động khoa học tại Học viện Chính trị khu vực III.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành