Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 10 ĐÀ NẴNG, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2015 – 2017 TẠI HỌC VIỆN
Chiều ngày 17/4/2017, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 10 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2015 – 2017.
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 8, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2015 – 2017, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Chiều ngày 11/4/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 8, hệ không tập trung, khóa học 2015 – 2017, tại tỉnh Quảng Bình.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành