Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG CÁC KHOA
Sáng ngày 14/10/2018 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm lại Trưởng các Khoa: Triết học, Chính trị học, Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị khu ...
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K11, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K11, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành