Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị Đà Nẵng K9 (hệ không tập trung)
Sáng ngày 21/10/2014, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị Đà Nẵng K9 (hệ không tập trung) khóa học 2014 – 2016 ...
Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2014) và Tổng kết công tác nữ công năm học 2013 – 2014
Chiều ngày 20/10, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2014) và Tổng kết công tác nữ công năm học 2013 – 2014.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành