Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH SAVANNAKHET CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Sáng ngày 03/7/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức tọa đàm khoa học với đoàn cán bộ trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Năng cao năng lực nghiên cứu khoa học
Sáng ngày 17/6/2015 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các đồng chí là công chức, viên chức có trình độ từ thạc sĩ trở lên ở các phòng, ban, trung tâm thuộc khối nội dung ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành