Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG LỚP HOÀN CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K4, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019 – 2020, TẠI HỌC VIỆN
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡngnăm 2019, sáng ngày 15/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức lễ Khai giảng Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, khóa học 2019 – 2020 tại Học viện. ...
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K20, KHÓA HỌC 2019 - 2021 TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Sáng ngày 14/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K20, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành