Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC ...
Thực hiện Kế hoạch Hợp tác quốc tế năm 2017, sáng ngày 17/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với chủ đề:“Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã ...
KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 47, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2018
Sáng ngày 15/8/2017, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 47, hệ tập trung, khóa học 2017 - 2018 cho 320 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành