Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 17, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 – 2018, TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
Sáng ngày 06/12/2016, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Khánh Hòa tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 17, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC
Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2016, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức Tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc, chủ đề: “Giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình cải cách mở cửa – Kinh nghiệm ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành