Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học
Sáng ngày 22/6/2016 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học” cho công chức, viên chức Học viện.
HỘI THẢO KHOA HỌC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III
Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2016, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III”. ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành