Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌCPHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ...
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 20/6/2019, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam hiện nay”.
TỌA ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 18/6/2019, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành